ستادهای بازسازی مناطق آسیب دیده در ۲۲ نقطه کشور فعال است


شیراز – مجله خبری راه و ساختمان- رئیس بنیاد مسکن کشور در نشست جمع بندی سفر به شهرستان لامرد که با حضور نماینده این شهرستان در مجلس و سایر مسئولین استانی و منطقه ای برگزار شد، گفت: در ۲۲ نقطه کشور ستاد های بازسازی مناطق آسیب دیده از سیل و حوادث در حال خدمات رسانی هستند و هم اکنون ۴۶هزار واحد در این مناطق در حال بازسازی است.منبع