سردار رادان: ۱۰۰ هزار خانه سازمانی برای کارکنان انتظامی ساخته می‌شود

سردار رادان: ۱۰۰ هزار خانه سازمانی برای کارکنان انتظامی ساخته می‌شود
یزد- مجله خبری راه و ساختمان- فرمانده کل انتظامی کشور از ساخت یکصد هزار خانه سازمانی برای کارکنان این حوزه در کشور خبر داد و گفت: ۷۵۷ واحد از این تعداد در استان یزد احداث می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85322487/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87

  افزایش ۵۰ درصدی تخت‌های بیمارستانی استان مرکزی در دولت سیزدهم