سرپرست مدیریت ارتباطات و بین‌الملل سازمان بنادر منصوب شد

سرپرست مدیریت ارتباطات و بین‌الملل سازمان بنادر منصوب شد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در حکمی سرپرست مدیریت ارتباطات و بین‌الملل این سازمان را منصوب کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85263023/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

  نخستین همایش بین‌المللی توفان‌های گرمسیری اقیانوس هند پایان یافت