سعیدی‌کیا :شتاب‌بخشی به تولید مسکن در تحقق شعار سال بسیار مؤثر است

سعیدی‌کیا :شتاب‌بخشی به تولید مسکن در تحقق شعار سال بسیار مؤثر است
شیراز-مجله خبری راه و ساختمان-رئیس هیات مدیره شرکت توسعه مسکن ایران و عضو شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بر لزوم شتاب بخشی به تولید مسکن به ویژه در شهرهای جدید تاکید کرد و گفت: با افزایش جمعیت و ازدواج‌های جدید نیاز به تولید مسکن است؛ این در حالیست که اجرای طرح‌های تأمین مسکن در تحقق مهار تورم و رشد تولید بسیار مؤثر است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85145051/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1منبع: https://www.irna.ir/news/85145051/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1