سقف خرید اوراق تسهیلات مسکن افزایش یافت

بر این اساس، شرکت فرابورس نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که پیرو نامه بانک مسکن، تغییر مذکور اعمال خواهد شد.

محدودیت خرید سقف اوراق تسه بانک مسکن از ۵۶۰ ورقه به ۱۱۲۰ ورقه افزایش یافت.

سقف خرید اوراق تسهیلات مسکن افزایش یافت

به گزارش ایسنا، بانک مسکن در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل فرابورس اعلام کرد که با توجه به افزایش مجموع سقف تسهیلات خرید انفرادی خرید و ساخت مسکن و تسهیلات جعاله تعمیر مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن از دو میلیارد و  800 میلیون ریال به پنج میلیارد و  600  میلیون ریال، محدودیت خرید اوراق تسه بانک مسکن از ۵۶۰ سهم به حداکثر ۱۱۲۰ سهم در زمان ثبت درخواست خرید برای هر کد معاملاتی تغییر کند.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402042113404/%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

سقف خرید اوراق تسهیلات مسکن افزایش یافت

  وفادار به حاشیه‌نشینان - ایسنا