سقف ناپایدار شهری مازندران نیازمند نگاهی همگرا و عزم مردم


ساری – مجله خبری راه و ساختمان – طبق گزارش های رسمی در حال حاضر حدود ۴۰۰ هزار نفر در استان مازندران در بافت های ناپایدار و فرسوده شهری زندگی می کنند که به گفته مسوولان برای رفع این مسئله بیش از هر چیزی به همگرایی نهادهای اجرایی و عزم مردم نیاز دارد.منبع
  ۶ هزار و ۵۰۰ واحد نهضت ملی مسکن در خراسان جنوبی پی‌ریزی شد