سهم هواپیماهای روسی در ناوگان هوایی این کشور صعودی شد

سهم هواپیماهای روسی در ناوگان هوایی این کشور صعودی شد

به گزارش ایسنا به نقل از بیزنس، سهم هواپیماهای روسی تا سال ۲۰۲۵ کمی بیش از ۵۳ درصد خواهد بود و تا سال ۲۰۲۸ به ۶۶.۸ درصد خواهد رسید.

وزارت صنعت و تجارت روسیه اعلام کرد که سهم هواپیماهای داخلی در ناوگان خطوط هوایی روسیه تا سال ۲۰۳۰ به بیش از ۸۰ درصد خواهد رسید.

وزارت صنعت و تجارت روسیه با اشاره به راهبرد توسعه صنعت ساخت فدراسیون روسیه تا سال ۲۰۳۰ و برای دوره تا سال ۲۰۳۵ گفت: سهم هواپیماهای ساخت داخل در ناوگان خطوط هوایی روسیه تا سال ۲۰۳۰ به ۸۱.۳ درصد خواهد رسید.

پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ تردد مسافر در پروازهای داخلی به ۱۰۴.۵ میلیون مسافر در سال و تردد در پروازهای بین‌المللی به ۱۱.۶ میلیون نفر برسد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402060100807/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF