سه طرح سرمایه گذاری بخش مسکن در بندرعباس آغاز شد

سه طرح سرمایه گذاری بخش مسکن در بندرعباس آغاز شد
بندرعباس- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان گفت: عملیات اجرایی سه طرح سرمایه گذاری در بخش مسکن شهر بندرعباس روز چهارشنبه با حضور استاندار هرمزگان و جمعی از مسئولان استانی و کشوری آغاز شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85140803/%D8%B3%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85140803/%D8%B3%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF