سکونت ۱۱.۵ میلیون نفر در اطراف گسل ایوانکی در جنوب شرق استان تهران/ زلزله خسارتی نداشت

سکونت ۱۱.۵ میلیون نفر در اطراف گسل ایوانکی در جنوب شرق استان تهران/ زلزله خسارتی نداشت
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اعلام اینکه زلزله امروز (سه شنبه) با بزرگی ۳.۶ جنوب شرق استان تهران خسارتی در پی نداشت، گفت: طبق آخرین سرشماری که در سال ۱۳۹۵ انجام شد کل جمعیت ساکن در اطراف رومرکز این زلزله بالغ بر ۱۱ و نیم میلیون نفر است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85166311/%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%D8%AA-%DB%B1%DB%B1-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%DA%AF%D8%B3%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85166311/%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%D8%AA-%DB%B1%DB%B1-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%DA%AF%D8%B3%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86