سیستم حفاظتی و روشنایی جاده اسالم- خلخال پاسخگو نیست


اردبیل – مجله خبری راه و ساختمان – دادستان عمومی و انقلاب خلخال گفت: سیستم حفاظتی و روشنایی جاده اسالم – خلخال با توجه به وجود مه دائمی و برف گیر بودن مسیر ناکافی است و دستگاه‌های مسئول باید برای تکمیل نواقص این جاده اقدام کنند.منبع
  سهم دستگاه‌های اجرایی از قیر رایگان مشخص شد