سیل بیش از ۹ هزار میلیارد ریال به ابنیه راه‌های استان اردبیل خسارت زد

سیل بیش از ۹ هزار میلیارد ریال به ابنیه راه‌های استان اردبیل خسارت زد
اردبیل – مجله خبری راه و ساختمان – مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل گفت: سیل‌های هفته اخیر ۹ هزار و ۵۱۰ میلیارد ریال به راه‌ها و ابنیه فنی این استان خسارت وارد کرده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85147087/%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84