سیل مخرب شمال کرمان، هشدار سطح زرد و توضیح هواشناسی

سیل مخرب شمال کرمان، هشدار سطح زرد و توضیح هواشناسی
کرمان- مجله خبری راه و ساختمان- روزهای پنجشنبه و جمعه هفته گذشته برخی مناطق شمال استان کرمان درحالی درگیر سیل شدید و مخرب با خسارت‌های مختلف شد که هواشناسی استان پیش از آن هشدار سطح زرد صادر کرده بود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85135594/%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%A8-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B2%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85135594/%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%A8-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B2%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C