سیل مسیر گرمی- بیله سوار را مسدود کرد

سیل مسیر گرمی- بیله سوار را مسدود کرد
اردبیل-مجله خبری راه و ساختمان- رئیس پلیس راه استان اردبیل از مسدود شدن مسیر گرمی بیله سوار بر اثر سیل خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85140784/%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%84%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85140784/%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%84%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF