شایعه‌ای که رنگ باخت/ تکذیب «گازوئیل‌پاشی» در جاده‌های مازندران

شایعه‌ای که رنگ باخت/ تکذیب «گازوئیل‌پاشی» در جاده‌های مازندران
ساری- مجله خبری راه و ساختمان – بازنشر تصاویر و فیلم کوتاه مربوط به سال‌های گذشته واژگونی خودروها در برخی از جاده های پرتردد مازندران در فضای مجازی در روزهای اخیر باعنوان “آغشته بودن سطح برخی خیابان های استان به گازوئیل”، باعث وحشت و نگرانی در میان رانندگان و مسافران این دیار سرسبز شده که پلیس راه این شایعه را تکذیب کرده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85154011/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85154011/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86