شتاب بخشی به طرح نهضت ملی مسکن در ایلام

شتاب بخشی به طرح نهضت ملی مسکن در ایلام
ایلام – مجله خبری راه و ساختمان – طرح مسکن ملی یکی از طرح‌های دولت سیزدهم برای تامین مسکن اقشار کم‌درآمد جامعه است، سهم استان ایلام از این طرح، ساخت ۳۲ هزار خانه بوده که هم اکنون از پیشرفت ۵۷ درصدی برخوردار است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85289494/%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85منبع: https://www.irna.ir/news/85289494/%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85