شرایط بسیار سختی در صنعت هوایی داریم/ ۹۰ درصد فرودگاه‌هایمان زیر بار پرواز هستند

شرایط بسیار سختی در صنعت هوایی داریم/ ۹۰ درصد فرودگاه‌هایمان زیر بار پرواز هستند

ادامه دارد

منبع: https://www.isna.ir/news/1403012010185/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه ما شرایط بسیار سختی در صنعت هوایی داریم، گفت: امروز اعلام می‌کنیم که بیشتر از ۹۰ درصد فرودگاه‌های ما زیر بار پرواز هستند و به ۳۸ مقصد دنیا پرواز مستقیم داریم.

وی‌ ادامه داد: در کل پروازهای نوروزی متوسط تاخیرات کمتر از ۱۵ دقیقه بود. ایجاد مرکز پایش سفرهای نوروزی برای سال سوم انجام شده که در این مرکز در لحظه سفرها را مدیریت می‌کردند و ثمره آن ایمنی و امنیت بود

به گزارش ایسنا، محمد محمدی‌بخش در نشست خبری ارائه اقدامات و عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه سفرهای نوروزی ۱۴۰۳ با بیان اینکه رایزنی‌های لازم برای سفرهای نوروزی از دو ماه قبل انجام شد و هماهنگی‌ها برای امنیت صورت گرفت. در خصوص سرخط آوردن هواپیماها هم ما در سال۱۴۰۲ سال سختی را در حوزه هوایی داشتیم که به‌دلیل مشکل در ترخیص قطعات بود، اما با هماهنگی‌هایی که انجام شد زمینه‌های مختلف برای ایجاد ماموریت وزارت راه و شهرسازی صورت گرفت.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری همچنین خاطرنشان کرد: ما شرایط بسیار سختی در صنعت هوایی داریم اما امروز اعلام می‌کنیم که بیشتر از ۹۰ درصد فرودگاه‌های ما زیر بار پرواز هستند و به ۳۸ مقصد دنیا پرواز مستقیم داریم.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: جمع کل پروازها در بازه نوروز ۲۷ هزار و ۴۶۸ پرواز بود، با جابه‌جایی سه میلیون و ۳۹۶ هزار نفر. ۲۱ هزار و ۶۷۸ پرواز داخلی و
۵۷۹۰ پرواز خارجی داشتیم با اعزام مسافر دو میلیون و ۵۵۹ هزار در پرواز داخلی و ۸۳۷ هزار نفر در پروازهای خارجی که در جمع نسبت به سال گذشته هفت درصد رشد داشتیم. ۷۰ درصدی پروازهای ‌داخلی و ۳۰ درصد پروازهای خارجی بود. 

  ۵ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن تحویل متقاضیان شد است