شرایط واگذاری زمین به متقاضیان قانون جوانی جمعیت در اهواز

ایسنا/خوزستان معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خوزستان با اشاره به شرایط واگذاری زمین به متقاضیان استفاده از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در شهرستان اهواز گفت: در کلانشهرها و شهرهای با جمعیت بالای ۵۰۰ هزار نفر از جمله شهرستان اهواز واگذاری زمین یا واحد مسکونی به متقاضیان طرح جوانی جمعیت منع قانونی داشته و براساس قانون باید در شهرهای اطراف نسبت به تامین زمین برای این افراد اقدام شود.

میثم آذرسا در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: با توجه به اینکه بر اساس تبصره ۴ ماده ۳ آئین نامه اجرایی ماده (۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تبصره ۲ ماده ۹ دستورالعمل اجرایی ماده ۳ و ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، برای ساکنین شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت (شهرستان اهواز)، زمین یا واحد مسکونی با شرایط مقرر در دستورالعمل بسته به وجود ظرفیت مبنی بر وجود زمین یا واحد مسکونی در شهرهای جدید (شهر رامین یا شیرین شهر) یا سایر شهرهای مجاور یا شهر محل تولد پدر و مادر (مشروط بر اینکه بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت نباشد) اختصاص می‌یابد و امکان واگذاری زمین در شهرستان اهواز به عنوان یکی از شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت وجود ندارد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402091410069/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2

آذرسا با بیان اینکه این میز خدمت در اهواز، امانیه خیابان شهید پودات، طبقه همکف ساختمان سابق دارایی برپا شده  است، بیان کرد: در صورت عدم مراجعه جهت تغییر شهر در بازه زمانی تعیین شده، امکان بررسی درخواست زمین یا واحد مسکونی در شهرستان اهواز میسر نخواهد بود.

  کالاهای رسوبی هرچه سریع تر تعیین تکلیف شوند

وی افزود: بنابراین ضروری است متقاضیان به منظور تعیین شهر محل درخواست خود، حداکثر تا پایان دی ماه ۱۴۰۲ به میز خدمت اداره کل راه و شهرسازی مراجعه و درخواست خود را مکتوب ارایه کنند.

شرایط واگذاری زمین به متقاضیان قانون جوانی جمعیت در اهواز

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خوزستان گفت: همچنین متقاضیانی که قصد تغییر ثبت نام خود از دستورالعمل اجرایی ماده ۳ و ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (متقاضیانی که فرزند سوم و بیشتر آن‌ها متولد ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰ به بعد باشد) به بند (ح) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ (دارا بودن ۴ فرزند زیر بیست سال متولد یک فروردین ماه ۱۳۸۲ به بعد) را دارند، لازم است درخواست مکتوب خود را به میز خدمت ارائه کنند.