شرایط ورود به حرفه برای فارغ‌التحصیلان هنرستان‌های تخصصی تسهیل می‌شود

شرایط ورود به حرفه برای فارغ‌التحصیلان هنرستان‌های تخصصی تسهیل می‌شود
معاون آموزش و توسعه فناوری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: با هم‌افزایی اجزای اکوسیستم صنعت ساختمان تلاش خواهد شد، فارغ‌التحصیلان برتر هنرستان‌های تخصصی رشته‌های ساختمان و معماری وارد بازار کار شوند.

منبع: https://www.isna.ir/news/1403023021895/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84