شرط مجلس برای اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﯾﺠﺎد کسب و کارﻫﺎی ﺧُﺮد ﺧﺎﻧگی

شرط مجلس برای اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﯾﺠﺎد کسب و کارﻫﺎی ﺧُﺮد ﺧﺎﻧگی

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر امروز یکشنبه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی درباره موارد ارجاعی به کمیسیون، با تصویب تبصره ۴ بند پ ماده ۶ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402082115468/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%EF%BB%8B%EF%BB%84%EF%BA%8E%DB%8C-%EF%BA%97%EF%BA%B4%EF%BB%AC%EF%AF%BF%EF%BB%BC%D8%AA-%EF%BA%91%EF%BB%AA-%EF%BB%A3%EF%BA%98%EF%BB%98%EF%BA%8E%EF%BA%BF%EF%AF%BF%EF%BA%8E%D9%86-%D8%A7%EF%AF%BE%EF%BA%A0%EF%BA%8E%D8%AF-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%EF%BB%AB%EF%BA%8E%DB%8C-%EF%BA%A7%EF%BA%AE%D8%AF

با تصویب مجلس اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ کسب و کارﻫﺎی ﺧﺮد ﺧﺎنگی ﺻﺮﻓﺎ ًﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻋﺘﺒﺎرسنجی و یا أﺧﺬ ﺳﻔﺘﻪ از ﻣﺘﻘﺎضی اﻧﺠﺎم می‌پذیرد.