شروع مجدد بارش‌های پاییزی از شنبه

شروع مجدد بارش‌های پاییزی از شنبه
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- آسمان کشور، امروز (جمعه) در مناطقی از گیلان و غرب مازندران بارشی خواهد بود و در روز شنبه نیز سامانه بارشی بعدی وارد کشور خواهد شد که استان‌های واقع در شمال غرب، مناطقی از غرب، گیلان، غرب مازندران، قزوین، البرز و شمال استان تهران را در بر می‌گیرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85315474/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87منبع: https://www.irna.ir/news/85315474/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87