شرکت سفرهای «علی‌بابا» رفع تعلیق شد

شرکت سفرهای «علی‌بابا» رفع تعلیق شد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- شرکت‌سفرهای علی بابا که در یک هفته گذشته به دلیل فروش بلیت بالاتر از نرخ مصوب تعلیق شده بود، از لغو تعلیق مجوز خود و شروع مجدد بلیت‌فروشی خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85144178/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85144178/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%D8%B4%D8%AF