شرکت فرودگاه‌ها در سال‌های اخیر از حملات سایبری مصون ماند

شرکت فرودگاه‌ها در سال‌های اخیر از حملات سایبری مصون ماند
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گفت که در چند سال اخیر هجمه‌های بسیاری از سوی دشمن به زیرساخت‌های سایبری کشور وارد شد، اما با تلاش متخصصان اداره‌کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی، شرکت فرودگاه‌ها از این حملات مصون ماند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85306850/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85306850/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF