شفافیت و فسادستیزی در راه آهن دولت سیزدهم عملیاتی شد

به گزارش مجله خبری راه و ساختمان، “سید میعاد صالحی” افزود: در دولت قبل با آرایش حساب و کتمان بعضی هزینه‌ها در صورت‌های مالی -که بند حسابرسی شد- راه‌آهن را برای یک سال سودده نشان دادند! که با اعمال هزینه‌ها و واقعی شدن صورت‌های مالی مشخص شد همچون همه سال‌های قبل زیان‌ده بوده است.

وی تاکید کرد: البته حمل و نقل ریلی با توجه به صرفه‌جویی میلیارد دلاری در مصرف سوخت، به‌طور قطع در مجموع برای کشور سراسر سود است که در صورت مالی شرکت راه‌آهن نمود ندارد. کاهش تصادفات رانندگی و کمک به پاکیزگی محیط زیست نیز از دیگر مزایای مهم این حوزه است که نمود آشکار ندارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85519129/%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

وی ادامه‌داد: با روش محاسبه قبل و عدم اعمال هزینه طرح‌های عمرانی، سال نخست دولت سیزدهم بیشترین سود تاریخ راه‌آهن به مبلغ ۵۰۲ میلیارد تومان ثبت و به تایید سازمان حسابرسی رسید.

صالحی اضافه کرد: با تاکید ما بر شفافیت، همه هزینه‌ها در صورت‌های مالی اعمال شد که بر مبنای پایه پولی مشابه، کمترین زیان در این دولت حاصل شد.

شفافیت و فسادستیزی در راه آهن دولت سیزدهم عملیاتی شد

  موج کاهش قیمت در بازار مسکن شمال پایتخت