شمار ساختمان‌های ناایمن کرمان به ۳۰ مورد افزایش یافتشمار ساختمان‌های ناایمن کرمان به ۳۰ مورد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مجله خبری راه و ساختمان، سعید شعرباف روز دوشنبه در نشست علنی شورای شهر کرمان افزود: گزارشی از حیث آتش نشانی و ایمنی ساختمان های ناایمن تهیه شده که باید آنها را مدیریت کرد.

وی اظهار داشت: فهرست ساختمان های ناایمن تهیه شده توسط شهرداری کرمان به همراه فهرست نظام مهندسی به مرکز تحقیقات راه و شهرسازی گزارش می شود که ضمن بررسی سازه‌ای، این ساختمان ها را به دادستانی معرفی کند و دادستانی نیز بسته به مستندات ما دستور توقف فعالیت یا تخریب را صادر می کند.

فراخوان عمومی برای شناسایی ساختمان های ناایمن

شهردار کرمان با بیان اینکه دادستان کرمان قاضی ویژه برای بررسی وضعیت این حوزه تعیین کرده است گفت: فراخوان عمومی در خصوص معرفی ساختمان های ناایمن داده‌ایم و مساله اشتعال این ساختمان ها را نیز به مردم اعلام کردیم که موضوعات را گزارش کنند.

وی به نمای قابل اشتعال برخی از این ساختمان ها اشاره و بیان کرد: برخی از این ساختمان ها سه تا چهار سابقه اخطار از سازمان آتش نشانی شهرداری کرمان دارند.

به گزارش مجله خبری راه و ساختمان اوایل خردادماه جاری و به دنبال ریزش ساختمان متروپل آبادان بود که موضوع مشاهده چند شکاف در یک مرکز تجاری کرمان خبرساز شد و به د نبال آن بازدید دادستان و دیگر مسئولان از این مرکز رقم خورد. 

در این زمینه خبرگزاری جمهوری اسلامی (مجله خبری راه و ساختمان) استان کرمان نیز گزارشی تهیه کرد و پیشنهاد داد که یک فرآیند و ساختاری برای معرفی ساختمان های ناایمن یا دارای احتمال خطر توسط شهروندان طراحی شود.

گزارش قبلی مجله خبری راه و ساختمان اینجا قابل مطالعه است.منبع