شمار واحدهای نهضت مسکن ملی از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار گذشت

شمار واحدهای نهضت مسکن ملی از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار گذشت
گرمسار – مجله خبری راه و ساختمان – معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تعداد طرح‌های نهضت مسکن ملی از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد گذشت، گفت: ۳۷۹ قطعه زمین برای متقاضیان این طرح در گرمسار و روستای کرند اختصاص یافته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85449061/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA

  قرارداد ۱۰۰ همت پروژه در حوزه بندر و پسکرانه و لجستیک تا پایان سال