شناسایی ۲۷ منطقه برای احداث شهرک‌ها در نوار ساحلی جنوب

شناسایی ۲۷ منطقه برای احداث شهرک‌ها در نوار ساحلی جنوب
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از شناسایی و تایید ۲۷ منطقه برای احداث شهرک‌های جدید در نوار ساحلی به میزان ۱۰ هزار هکتار خبر داد و گفت: تلاش می‌شود تا در دو سال آینده شکل‌گیری شهرها و شهرک‌های جدید و استقرار جمعیت در آنها را باشیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85165044/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B2%DB%B7-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8منبع: https://www.irna.ir/news/85165044/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B2%DB%B7-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8