شناسایی ۶۶ نقطه مستعد حادثه تا هشدار درباره فرسودگی ناوگان عمومی استان

شناسایی ۶۶ نقطه مستعد حادثه تا هشدار درباره فرسودگی ناوگان عمومی استان
سمنان- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان ضمن اعلام بالابودن میانگین سن ناوگان عمومی و تبدیل نقاط حادثه‌خیز جاده‌ها به محور حادثه‌خیز، گفت: امسال ۶۶ نقطه در جاده‌های استان مستعد حادثه اعلام شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85198910/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B6%DB%B6-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85198910/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B6%DB%B6-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C