شناسایی ۶ هزار خانه خالی و اخطار به ۱۱۶ بنگاه معاملات غیرمجاز در پردیس

شناسایی ۶ هزار خانه خالی و اخطار به ۱۱۶ بنگاه معاملات غیرمجاز در پردیس
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرعامل شهر جدید پردیس با اعلام اخطار به ۱۱۶ بنگاه معاملات املاک غیرمجاز در آن شهر و پلمب ۵۶ واحد، از شناسایی ۶ هزار خانه خالی در پردیس و عرضه ۵۰۰ واحد از این تعداد خانه‌ها به بازار مسکن خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85311176/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B1%DB%B6-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2منبع: https://www.irna.ir/news/85311176/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B1%DB%B6-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2