شهرک‌های اقامتی اربعین ساخته می‌شود

پس از تائید مکان یابی اولیه شهرک‌ها توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، طرح جامع شهرک‌های تخصصی مذکور در انطباق با دستورالعمل به تائید ستاد شهرک سازی خواهد رسید.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402050201486/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

به گزارش ایسنا، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ گزارش وزارت کشور درخصوص ضرورت برنامه ریزی فضایی و کالبدی در نقاط مرزی مرتبط با مراسم اربعین را استماع کرده و ضرورت احداث این‌گونه مجموعه‌ها در قالب دستورالعمل شهرک‌سازی، تحت عنوان شهرک تخصصی-اقامتی اربعین  با هدف تامین زیرساخت‌های مورد نیاز زائرین متناسب با شان جمهوری اسلامی،  استفاده دائمی و چندمنظوره از فضا و ایجاد انتفاع هرچه بیشتر برای مردم بومی مناطق را تایید کرد.

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران همچنین مقرر کرد در اسرع وقت مکان یابی شهرک‌های مذکور برای مرزهای مهران، شلمچه، چذابه، خسروی، باشماق، تمرچین و همچنین مرزهای ریمدان و میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان با توجه به ورود زائران پاکستانی با رعایت کلیه ملاحظات مندرج در دستورالعمل شهرک سازی و با تاکید ویژه بر رعایت ملاحظات زیست محیطی و طبیعی با بهره گیری از توان مهندسین مشاور ذیصلاح تحت اشراف وزارت کشور توسط استانداری‌های مربوطه تهیه و پس از اخذ مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان به دبیرخانه شورای عالی ارسال شود.

براساس مصوبات این شورا،  لازم است اهداف، کارکردها، فعالیت‌های مجاز به استقرار، پلان اقتصادی و سایر پیوست‌های اجرایی مورد نیاز این شهرک‌ها در انطباق با دستورالعمل شهرک سازی توسط وزارت کشور و با توجه به محدوده فضای اجباری و اختیاری پایانه‌های مرزی مصوب شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور تهیه شود و پس از تایید در کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی (معاونت حمل و نقل) و دبیرخانه شورای عالی ملاک اقدام قرار گیرد.

  کرمان نیازمند تقویت پروازهای خارجی است
شهرک‌های اقامتی اربعین ساخته می‌شود

دولت قصد دارد برای تامین زیرساخت‌های مورد نیاز زائران متناسب با شأن جمهوری اسلامی ایران، شهرک‌های تخصصی-اقامتی اربعین را در نقاط مختلف مرز ایران و عراق احداث کند.