شهر جدید کوشک، کنارِ پارسیان ایجاد می‌شود

شهر جدید کوشک، کنارِ پارسیان ایجاد می‌شود
بندرعباس – مجله خبری راه و ساختمان – معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان گفت: طرح امکان سنجی و مکان‌یابی شهر جدید “کوشک” شهرستان پارسیان در شورای عالی معماری و شهرسازی تصویب و مطالعات طرح توسعه عمران آن آغاز شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85139937/%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B4%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85139937/%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B4%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF