صاحب‌نظر روس: ایران در حال تبدیل شدن به مهمترین کشور ترانزیتی است

صاحب‌نظر روس: ایران در حال تبدیل شدن به مهمترین کشور ترانزیتی است
مسکو- مجله خبری راه و ساختمان- معاون موسسه آموزشی اوراسیا دانشگاه امگیمو ( MGIMO) روسیه با اشاره به روندهای شکل‌گیری گذرگاه‌های حمل‌ونقل و لجستیک بین‌المللی گفت: جمهوری اسلامی ایران در حال تبدیل شدن به مهمترین کشور ترانزیتی است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85288940/%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA%DB%8C

  مصوبه یارانه‌ای شدن سوخت شناورهای مسافری، گردشگری دریایی را در پی دارد