صدور بیش از ۲ هزار مجوز پرواز از ترمینال سلام

صدور بیش از ۲ هزار مجوز پرواز از ترمینال سلام
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – مدیرعامل فرودگاهی امام خمینی (ره) گفت: مجوز ۲ هزار و ۷۰۰ پرواز از ترمینال سلام به عتبات‌عالیات در ایام اربعین صادر شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85217216/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85منبع: https://www.irna.ir/news/85217216/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85