صدور کد رهگیری قرارداد اجاره مسکن به بنگاه مشاور املاک نیاز ندارد 

صدور کد رهگیری قرارداد اجاره مسکن به بنگاه مشاور املاک نیاز ندارد 
شهرری – مجله خبری راه و ساختمان – مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران خطاب به موجران و مستاجران گفت: برای صرفه جویی در هزینه های خانوار می توانند با مراجعه به سامانه املاک و مستغلات (srem.ir) قرارداد اجاره را رایگان ثبت کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85177002/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%AF-%D8%B1%D9%87%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

  محدودیت ترافیکی در جاده چالوس لغو شد