صدور ۱۶۲۳ پروانه اشتغال به کار مهندسی و کاردانی ساختمان در خوزستان

وی با اشاره به صدور ۱۶۲۳ پروانه اشتغال به کار مهندسی و کاردانی ساختمان در استان عنوان کرد: با توجه به وظایف مشخص شده در قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار، از ابتدای سال ۱۴۰۱ صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی به‌ صورت الکترونیکی و از طریق درگاه ملی مجوزها با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و توسط این اداره انجام می‌شود.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1403032718289/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B6%DB%B2%DB%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

پیمان رحمتی در گفت و گو با ایسنا به صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی در استان اشاره و اظهار کرد: طی سال گذشته تعداد ۶ هزار و ۵۷۷ فقره پروانه اشتغال مهندسی، کاردانی و معماران تجربی در ۱۵ نوع مجوز برای متقاضیان حقیقی و حقوقی و بر اساس درخواست ثبت شده در سامانه، صادر، تمدید، تغییر و ارتقا یافته که از این تعداد ۱۶۲۳ مورد پروانه اشتغال به کار جدید بوده است.

رییس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و کنترل ساختمان راه و شهرسازی خوزستان گفت: همچنین از آذرماه سال ۱۴۰۱ تمدید و تغییرات پروانه اشتغال مهندسی هم به‌ صورت الکترونیکی و از سامانه سپامک انجام می‌شود.

ایسنا/خوزستان رییس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و کنترل ساختمان راه و شهرسازی خوزستان از صدور ۱۶۲۳ پروانه اشتغال به کار مهندسی و کاردانی ساختمان در استان خبرداد.

صدور ۱۶۲۳ پروانه اشتغال به کار مهندسی و کاردانی ساختمان در خوزستان

  حفظ جایگاه تعاون در برنامه هفتم