صعود سود بزرگترین شرکت هواپیمایی آلمان

درآمد لوفت هانزا در سه ماهه دوم با ۱۷ درصد افزایش به ۹.۴ میلیارد یورو رسید.

سود تعدیل شده قبل از بهره، مالیات و استهلاک (EBITDA) به ۱.۶ میلیارد یورو رسید، در حالی که سود قبل از بهره و مالیات (EBIT) ۱.۱ میلیارد یورو بود.

صعود سود بزرگترین شرکت هواپیمایی آلمان

به گزارش ایسنا به نقل از اکونومیک، گروه لوفت هانزا گزارش کرد که کل درآمد آن در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۳ به ۹.۴ میلیارد یورو رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۷ درصد افزایش یافته است.

هزینه‌های عملیاتی با ۱۱ درصد افزایش به ۹.۱ میلیارد یورو رسید.

تعداد پروازهای لوفت هانزا سالانه ۹ درصد افزایش یافت و به ۲۵۵ هزار و ۶۵۹ پرواز رسید و تعداد مسافران با ۱۴ درصد افزایش به ۳۳.۳ میلیون نفر رسید.

درآمد ترافیک سالانه ۱۸ درصد افزایش یافت و به هشت میلیارد یورو رسید. سود خالص این دوره سه ماهه نسبت به سال قبل ۲۴۰ درصد افزایش یافت و به ۸۸۱ میلیون یورو رسید.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402051609411/%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86

  تخلفات در حوزه مسکن با تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات کاهش می‌یابد