صعود قیمت مسکن آمریکا – ایسنا

شروع قیمت مسکن تک خانواری با ۱۸.۵ درصد افزایش به ۹۹۷هزار واحد در ماه مه در مقایسه با ماه آوریل رسید. واحدهای مسکونی مجاز با مجوزهای ساختمانی با افزایش ۵.۲ درصدی به یک میلیون و ۴۹۱هزار واحد مسکونی رسید اما ۱۲.۷ درصد کمتر از سطح سال گذشته خود باقی مانده است.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402033120119/%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7

رقم منتشر شده ۵.۷ درصد بالاتر از نرخ ماه مه سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است.

تکمیل مسکن ۹.۵ درصد بالاتر از سطح ماه آوریل بود و به یک میلیون و ۵۱۸ هزار رسید و تکمیل خانه تک خانوار با ۳.۹ درصد افزایش یک میلیون و ۹ هزار ثبت شد.

صعود قیمت مسکن آمریکا - ایسنا

مجوزهای تک خانوار با ۴.۸ درصد افزایش ماهانه به ۸۹۷هزار رسید.

قیمت مسکن در آمریکا افزایش ۲۱.۷ درصدی را ثبت کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از بیزنس، اداره سرشماری ایالات‌متحده آمریکا در گزارش خود اعلام کرد که مسکن خصوصی در ایالات‌متحده رشد ماهانه ۲۱.۷ درصدی را در ماه مه مشاهده کرد و به بالاترین میزان در ۱۳ ماه گذشته در یک میلیون و ۶۳۱ هزار رسید که بسیار بالاتر از انتظارات بود.

  مساحت مسکن ملی: از ۵۰ تا ۹۰ متر