ضرب‌الاجل ۲ماهه استاندار مازندران برای تعیین تکلیف شرکت تراورس راه آهن در شیرگاه +فیلم

ضرب‌الاجل ۲ماهه استاندار مازندران برای تعیین تکلیف شرکت تراورس راه آهن در شیرگاه +فیلم
ساری- مجله خبری راه و ساختمان – استاندار مازندران با بیان این که، مولد سازی اموال دولتی از رویکرد جدی دولت برای توسعه زیر ساخت ها و ایجاد اشتغال است، گفت: شرکت تراورس خدمات مهندسی خط و ابنیه راه آهن مستقر در شیرگاه از امروز به مدت ۲ ماه فرصت از سرگیری فعالیت دارد، در غیر این صورت این شرکت برای فروش به مزایده گذاشته خواهد شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85141551/%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%84-%DB%B2%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B3منبع: https://www.irna.ir/news/85141551/%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%84-%DB%B2%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B3