ضرب الاجل ۲ ماهه دادستانی پردیس برای واحدهای مشاور املاک فاقد مجوز

ضرب الاجل ۲ ماهه دادستانی پردیس برای واحدهای مشاور املاک فاقد مجوز
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از وجود یک‌هزار و ۵۰۰ واحد صنفی مشاور املاک در شهرستان پردیس خبر داد و گفت: دادستانی شهرستان پردیس فرصت دو ماهه ای برای گرفتن مجوز املاک فاقد مجوز صنفی تعیین کرده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85211247/%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%84-%DB%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF

  بازگشت ایرباس هواپیمایی هما به برنامه پروازی بعد از تعمیر بال