ضرورت توسعه سامانه‌های هشدار سیل نسل چهارم در کشور 

ضرورت توسعه سامانه‌های هشدار سیل نسل چهارم در کشور 
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- رئیس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور در پنل تخصصی هشتمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE، بر ضرورت توسعه سامانه‌های هشدار سیل نسل چهارم در کشور تاکید کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85392918/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D9%86%D8%B3%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1