ضرورت راه‌اندازی سامانه پایش مصرف انرژی/ بررسی مصرف انرژی در ۱۰ ساختمان بزرگ پایتختضرورت راه‌اندازی سامانه پایش مصرف انرژی/ بررسی مصرف انرژی در ۱۰ ساختمان بزرگ پایتخت
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بر ضرورت راه‌اندازی سامانه پایش مصرف انرژی تاکید کرد و گفت: پایش و تحلیل ساختمان‌های عمومی و دولتی در وهله نخست و سپس تحلیل مصرف انرژی در ساختمان‌های مسکونی می‌تواند به اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی و کنترل ساختمان منجر شود.منبع