ضرورت مهارت آموزی دانشجویان در حین تحصیل

ضرورت مهارت آموزی دانشجویان در حین تحصیل

علی اکبر سیارمه در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر فارغ‌التحصیلان برخی از رشته‌ها بیکار هستند و بازار کاری در آن رشته برای خود نمی یابند به همین دلیل باید از گنجاندن چنین رشته‌هایی در دفترچه‌های آزمون و جذب نیرو در این رشته‌ها جلوگیری شود.

وی گفت: با حذف رشته های فاقد بازار و تعریف رشته هایی که افراد از طریق آنها زودتر به بازار کار راه پیدا می کنند نرخ بیکاری کاهش یافته و زمینه اشتغال فارغ التحصیلان فراهم می شود.

یک کارشناس حوزه کار بر ضرورت مهارت آموزی دانشجویان در حین تحصیل تاکید کرد و معرفی رشته های دارای بازار کار را در اشتغال فارغ التحصیلان موثر خواند.

سیارمه بر لزوم مهارت آموزی دانشجویان در حین تحصیل تاکید کرد و گفت: بعضاً بی‌توجهی نسبت به کسب مهارت‌های شغلی مورد نیاز بازار باعث شده تا نرخ بیکاری در فارغ التحصیلان بیشتر شود در حالی که مهارت آموزی می تواند ضمن آشنایی با محیط کسب و کار ورود فارغ التحصیلان به بازار را تسهیل و آینده شغلی آنها را تضمین کند.

این کارشناس حوزه کار تاکید کرد: دانشگاه‌ها باید دانشجویان را بر اساس نیازهای واقعی بازار کار تربیت کنند تا پس از فارغ‌ التحصیلی برای ورود به بازار کار دچار مشکل نشوند.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402040200536/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84