ضوابط انتشار آگهی مسکن در سکوهای برخط، به زودی اجرا می‌شود

ضوابط انتشار آگهی مسکن در سکوهای برخط، به زودی اجرا می‌شود
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- رئیس مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی از ارائه درخواست این وزارتخانه جهت اتصال بخش مسکن سکوهای اینترنتی نظیر شیپور و دیوار به سامانه املاک و اسکان خبر داد و گفت: احراز موجودیت ملک مورد آگهی شده پیشنهادی بود که حدود هشت ماه گذشته توسط نمایندگان سکوهای انتشار آگهی حوزه مسکن و کارشناسان این حوزه صورت گرفت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85215283/%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

  اعطای سود به سرمایه‌های خرد در بخش مسکن