ضوابط ناظر بر تأسیس و فعالیت شرکت‌های هواپیمایی بازنگری می‌شود

ضوابط ناظر بر تأسیس و فعالیت شرکت‌های هواپیمایی بازنگری می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان هواپیمایی کشوری را مکلف کردند تا نسبت به بازنگری در ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر شرکت‌های هواپیمایی به تفکیک بار و مسافر اقدام کند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ماده ۵۷ لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس بند الحاقی ماده ۵۷ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ به منظور تقویت و ارتقای کیفی خدمات مسافر و بار ناوگان هوایی کشور سازمان هواپیمایی کشوری حداکثر شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون:

۱.ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر شرکتهای هواپیمایی را به تفکیک بار و مسافر بازنگری نموده و پس از تصویب در شورای عالی هواپیمایی ابلاغ می نماید. شرکت های هواپیمایی مکلفند نحوه فعالیت و ارائه خدمات خود را مطابق دستورالعمل مصوب شورای عالی هوایی تنظیم و منطبق نمایند.

سازمان هواپیمایی کشوری موظف است نسبت به نظارت مستمر بر مجموعه فعالیت ها و خدمات شرکت های فوق و ارزیابی مخاطرات حاصل از مغایرت های احتمالی و ابلاغ اقدامات اصلاحی به این شرکت ها اقدام نماید. پس از انقضای مهلت مندرج در دستور العمل یاد شده ادامه فعالیت شرکت های فاقد صلاحیت منوط به انجام اقدامات اصلاحی و حصول شاخص های مورد نظر می باشد به نحوی که حداکثر تا پایان سال سوم برنامه این شرکت ها از طرق مختلف از جمله ادغام، انحلال و یا توسعه خدمات به سطح کیفی مندرج در دستورالعمل مصوب نایل گردند.

  سهم بخش تعاون از ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402082921053/%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF