طراحی شبکه بهینه جاده‌ای، نیاز آتی حمل‌ونقل کشور 

طراحی شبکه بهینه جاده‌ای، نیاز آتی حمل‌ونقل کشور 

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی گفت: در این راستا شاخص‌های مختلفی ذیل موضوعات اقتصادی، ایمنی، عدالت، تاب‌آوری شبکه و زیست‌محیطی مبنای طراحی شبکه بهینه این شیوه قرار گرفته است. در فاز سوم طرح جامع حمل‌ونقل کشور، نیز این معاونت اقدام به طراحی شبکه تلفیقی بهینه حمل‌ونقل کشور کرده و با لحاظ کردن اثر رقابت و هم‌افزایی شیوه‌های مختلف، شبکه نهایی و برتر حمل‌ونقل کشور را ارائه خواهد کرد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402041710496/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%AA%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

وی افزود: از سوی دیگر، شبکه جاده‌ای اصلی و فرعی کشور، دسترسی روستاها، نقاط مرزی و دورافتاده‌ترین مناطق را به سایر نقاط کشور از جمله مراکز استانی تأمین کرده، از منظر عدالت اجتماعی حائز اهمیت است لذا این شیوه نیازمند توجه خاص به منظور برنامه‌ریزی دقیق و توسعه بهینه شبکه آن در راستای توسعه همه‌جانبه و عدالت محور است.

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: بدین منظور و با بررسی همه‌جانبه موضوع توسط بخش‌های مختلف آن سازمان، مجموعه‌ای متشکل از مشارکت اساتید جوان دانشگاه‌های شناخته شده کشور به عنوان مشاور منتخب مطالعات طرح، برگزیده و پروژه از پیشرفت مناسبی برخوردار بوده و در مراحل پایانی انجام آن قرار دارد.

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی حمل‌ونقل جاده‌ای را اصلی‌ترین شیوه جابه‌جایی بار و مسافر داخلی در سطح کشور دانست و گفت: طراحی شبکه بهینه جاده‌ای نیاز آتی حمل‌ونقل کشور است.

به گزارش ایسنا، شهریار افندی‌زاده ضمن اشاره به اهمیت حمل‌ونقل جاده‌ای به‌عنوان اصلی‌ترین شیوه جابه‌جایی بار و مسافر داخلی در سطح کشور، در خصوص پیشرفت مطالعات طراحی شبکه بهینه جاده‌ای به عنوان بخشی از فاز دوم طرح جامع حمل‌ونقل کشور، توضیحاتی ارائه کرد.

  فرودگاه‌های مازندران بر مدار توسعه و پیشرفت

افندی‌زاده گفت: در این راستا، طراحی شبکه بهینه آتی حمل‌ونقل جاده‌ای در افق سال ۱۴۱۴ در قالب فاز دوم طرح جامع حمل‌ونقل کشور با همکاری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به عنوان متولی نگهداری این شیوه در دستور کار قرار گرفت.

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت و جایگاه شیوه حمل‌ونقل جاده‌ای در کشور، اظهار کرد: اکنون شیوه جاده‌ای بیشترین سهم را در جابه‌جایی بار و مسافر در سطح کشور دارد.

وی تصریح کرد: تنوع رده عملکردی در شبکه جاده‌ای، حجم قابل توجه و انبوه طرح‌های توسعه در جدول پیوست یک قانون بودجه سنواتی کشور و ارتباط تنگاتنگ این حوزه با مباحث زیست محیطی و پدافند غیرعامل از خصوصیات این شیوه بوده که در مطالعات بدان توجه شده است.

افندی‌زاده تاکید کرد: با توجه به اهمیت موضوع، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اقدام به تشکیل کارگروه تخصصی بررسی و پایش پیشرفت این مطالعات کرده و نمایندگان بخش‌های مرتبط داخلی آن سازمان و دفتر طرح جامع و مدل‌های حمل‌ونقل معاونت حمل‌ونقل در آن عضویت دارند و جلسات دوره‌ای آن به صورت منظم تشکیل می‌شود. علاوه بر این، یکی از اساتید صاحب کرسی استاد تمام در این عرصه، به عنوان ناظر دانشگاهی مطالعات برگزیده شد.