طرح‌های تولیدی و اشتغالزا باید در راستای ارزآوری باشد

به گزارش ایسنا بنابر اعلام استانداری خوزستان، در این نشست طرح های سرمایه گذاری توسط افراد کارآفرین مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.

ایسنا/خوزستان استاندار خوزستان گفت: طرح های تولیدی و اشتغالزایی باید مبتنی بر ایجاد بازارهای هدف در کشورهای منطقه و در راستای ارزآوری باشد.

حسینی محراب یادآور شد: دولت نمی تواند متصدی سرمایه گذاری، تملک و مدیریت پروژه های اقتصادی شود چرا که این امر در تضاد با سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است اما حمایت از این پروژه ها و فراهم ساختن زیرساخت ها در دستور کار دولت خواهد بود.

طرح‌های تولیدی و اشتغالزا باید در راستای ارزآوری باشد

وی افزود: نگاه ما این است که موضوع اشتغال مبتنی بر تولید و زنجیره ارزش افزوده باشد و دستگاه های مختلف باید با هم افزایی بستر لازم را جهت این امر فراهم کنند.

استاندار خوزستان خاطرنشان کرد: طرح های تولیدی و اشتغالزایی باید مبتنی بر ایجاد بازارهای هدف در کشورهای منطقه و در راستای ارزآوری باشد.

علی اکبر حسینی محراب در نشست کارگروه اشتغال استان اظهار کرد: باید تجاربی که در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی در سطح کشور و دنیا وجود دارد مورد توجه مسئولان و سرمایه گذاران قرار گیرد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402032213646/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF