طرح آماده‌سازی سایت ۲۰۵ هکتاری نهضت ملی مسکن در سمنان آغاز شد

طرح آماده‌سازی سایت ۲۰۵ هکتاری نهضت ملی مسکن در سمنان آغاز شد
سمنان – مجله خبری راه و ساختمان – عملیات آماده‌سازی سایت ۲۰۵ هکتاری نهضت ملی مسکن در سمنان روز پنجشنبه با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و در قالب برنامه‌های سفر دولت سیزدهم آغاز شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85449152/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DB%B2%DB%B0%DB%B5-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

  صادرات کالاهای یخچالی از مبداء بندر چابهار آغاز شد