طرح اتصال منطقه سلفچگان به راه آهن سراسری ۳۵ درصد پیشرفت دارد


قم – مجله خبری راه و ساختمان – مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان گفت: طرح اتصال این منطقه به خط راه آهن سراسری در حال حاضر با صرف اعتبار ۳۵۰ میلیارد ریال بالغ بر ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در صورت تامین منابع لازم براساس جدول زمانی تعیین شده تا پایان سال ۱۴۰۲ به بهره برداری می رسد.منبع
  اطلاعیه «آسمان» درباره تاخیرهای امروز