طرح جامع «باقرشهر» و «شهرک اعتمادیه» در استان تهران تصویب شد

طرح جامع «باقرشهر» و «شهرک اعتمادیه» در استان تهران تصویب شد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر سیاست تسریع در قانون جهش تولید مسکن، از تصویب طرح جامع باقرشهر و طرح جامع شهرک اعتمادیه شهریار استان تهران برای تکمیل زیرساخت‌های لازم شهری و تامین مسکن متقاضیان خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85199449/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF