طرح جامع پایانه‌های مرزی نوردوز و جلفا با هدف کاهش توقف‌ها و گره‌های فرایندی بازنگری شد

طرح جامع پایانه‌های مرزی نوردوز و جلفا با هدف کاهش توقف‌ها و گره‌های فرایندی بازنگری شد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرکل دفتر تجاری سازی و امور تشکل‌های وزارت راه و شهرسازی از تصویب بازنگری طرح جامع نوردوز و جلفا خبر داد و گفت: بر اساس دستورالعمل ساماندهی و تقویت پایانه‌های زمینی کشور، فرآیندهای غیرضروری و توقف‌زا از پایانه‌های مرزی حذف می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85356401/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B2-%D9%88-%D8%AC%D9%84%D9%81%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%87%D8%A7-%D9%88منبع: https://www.irna.ir/news/85356401/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B2-%D9%88-%D8%AC%D9%84%D9%81%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%87%D8%A7-%D9%88