طرح جایگزینی نیوجرسی‌های مفصلی با گاردریل‌های آزادراه قم – تهران تکمیل شد

وی طول فاز دوم از طرح جایگزینی نیوجرسی‌های مفصلی با گاردریل‌های رفوژ آزادراه قم- تهران را ۱۴ کیلومتر عنوان کرد و گفت: طی فاز دوم طرح، ۲ هزار و ۵۲۰ قطعه نیوجرسی مفصلی جایگزین هفت هزار و ۳۳۶ شاخه گاردریل دردوطرف رفوژ این آزادراه مهم کشور شد.

خلیلی نیا اعتبار تخصیصی پروژه جایگزینی نیوجرسی‌های مفصلی با گاردریل‌های رفوژ آزادراه قم- تهران را درمجموع بالغ بر ۸۹۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: درتمامی مسیر اجرایی پروژه در رفوژ آزادراه قم- تهران، نسبت به پاکسازی و ایجاد بستر بتنی جهت استقرار نیوجرسی‌های مفصلی اقدام به عمل آمد.

خلیلی نیا افزود: همچنین در طول ۱۳ کیلومتر از اجرای فاز نخست، ۶ هزار و ۸۱۲ شاخه گاردریل در دوطرف رفوژ آزادراه قم- تهران جمع آوری شد.

وی به مشخصات فنی – اجرایی فاز سوم از طرح جایگزینی نیوجرسی‌های مفصلی با گاردریل‌های رفوژ آزادراه قم- تهران اشاره کرد و افزود: طی سومین مرحله از اجرای طرح که طول آن ۱۳ کیلومتر است، ۶هزار و ۸۱۲ شاخه گاردریل جای خودرا به ۲ هزار و ۵۰۰ قطعه نیوجرسی مفصلی ۳ تا ۶ متری داد.

وی تعداد نیوجرسی‌های مفصلی جایگزین شده در فاز چهارم را چهار هزار و ۵۰۰ قطعه ۴ تا ۶ متری عنوان کرد و گفت: در طول مسیر اجرایی فاز چهارم، ۱۳ هزار شاخه گاردریل ازدوطرف رفوژ آزادراه قم- تهران جمع آوری شده است.

به گزارش روز پنجشنبه روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان قم، سید حسن خلیلی نیا افزود: با توجه به ضرورت ایمن سازی حداکثری آزادراه قم – تهران که سومین محور ترافیکی کشور است، طرح جایگزینی نیوجرسی‌های مفصلی با گاردریل‌های رفوژ آزادراه قم- تهران، از سال ۹۵ و در ۴ فاز عملیاتی شد.

  قیمت روز آپارتمان در تهران

وی تامین ایمنی سفرهای برونشهری و کاهش حداکثری سوانح جاده‌ای را ماموریت اصلی سازمان متبوع دانست و تاکید کرد: بی شک تجهیزات ایمنی از ملزومات تامین سفری ایمن است اما باید توجه داشت عامل اصلی بسیاری از سوانح جاده‌ای خطای انسانی و کم توجهی کاربر به مقررات است، لذا از تمامی مردم درخواست می شود نسبت به رعایت جوانب ایمنی ساعی تر از گذشته ظاهر شوند.منبع

وی بایادآوری این مطلب که طول حوزه مسئولیتی استان قم در آزادراه قم- تهران، ۶۵ کیلومتر می باشد، تصریح کرد: در فاز نخست از اجرای پروژه ، ۲ هزار و ۳۴۰ قطعه نیوجرسی مفصلی( ۴تا ۶ متری) در ۱۳ کیلومتر از رفوژ آزادراه قم- تهران جایگزین گاردریل‌های موجود شد.